ภาพกิจกรรมปี 2554
2555 | 2554 |

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมมังคุดและน้ำมังคุด....

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำแยมเงาะ....

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์....

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำถ่านหอมเปลือกมังคุด....

อบรมเชิงปฏิบัติการการสกัดและทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันตะไคร้หอม....

อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์....

อบรมการแปรรูปผักกาดเขียวปลีดอง เพื่อเป็นอาชีพเสริม ณ ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี....

ฝึกอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สมาชิก อสวท. จังหวัดจันทบุรี....

โครงการจังหวัดเคลื่อนี่ ณ หอประชุม ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี....

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์....

คาราวานคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง....

การประชุม “รวมพลคน อสวท.” ประจำปี 2554....

การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554....
หน้าปัจจุบัน 1 :
1
 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073