สำหรับผู้ดูแลระบบกลับ
Untitled Document ข่าวประชาสัมพันธ์

สารสัมพันธ์รำไพพรรณี ฉบับที่ 11 ปีที่ 8

ประเภทข่าว :สารสัมพันธ์รำไพพรรณี วันที่ประกาศข่าว : 12 มีนาคม 2555
แหล่งที่มา :ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่ลงข่าว :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
          สารสัมพันธ์รำไพพรรณี ฉบับที่ 11 ปีที่ 8 ประวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2555
สารสัมพันธ์รำไพพรรณี ฉบับที่ 11 ปีที่ 8 [ ชนิดเอกสาร pdf ]
การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2554

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ห้อง 201 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 2222 โทรสาร 039-471073